ביטוח דירה שכורה

ביטוח דירה שכורה בחוזה השכירות- למה צריך לשים לב?

חוזה השכירות הסטנדרטי, שגרסאות שונות שלו ניתן למצוא באינטרנט, מטיל את האחריות לביטוח המבנה על השוכר, וכל מי שמתכוון לעשות בו שימוש צריך להיות מודע להתחייבות זו.

אך לא כל האחריות הביטוחית מוטלת על שוכר הדירה. האחריות על חלק ממרכיבי הדירה מוטלת על משכיר הדירה, ועל כן ביטוח הדירה הכרחי גם עבורו.

לפני החתימה על חוזה שכירות, כמשכירים או כשוכרים, חשוב שתדאגו שיצוין בחוזה מהי אחריותו של כל אחד מהצדדים לגבי רכיבי הדירה.

לפני שחותמים על החוזה נקדיש תשומת לב לנקודות הבאות :

מי צריך לבטח את הדירה?

הביטוח הבסיסי הינו ביטוח מבנה דירה. על השוכר לדעת כי גם אם לא קיימת הוראה מפורשת לרכישת ביטוח דירה בחוזה השכירות, האחריות על הדירה מוטלת עליו בעת שהוא מתגורר בה, ולכן כדאי שירכוש ביטוח דירה שכורה. למען הסר ספק, במסגרת חוזה השכירות בעל הדירה יכול לחייב את השוכר, לרכוש ביטוח לדירה המושכרת, ואף לכלול במסגרתו ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי.

ביטול זכות שיבוב-

במקרה שבו בעל הדירה כבר רכש ביטוח מבנה לדירה השכורה, או שהוא מתחייב בטרם החתימה על החוזה לבטח את הדירה, ומוסיף את השוכרים לביטוח- יהיו השוכרים פטורים מרכישת ביטוח בעצמם. אם זה אכן המצב, חשוב מאוד לוודא כי המשכיר הוסיף את שמכם לביטוח, או לחילופין כלל בפוליסה סעיף ויתור על שיבוב כלפיכם. אחרת, אם וכאשר ייגרם נזק לדירה, תהיה חברת הביטוח רשאית לתבוע מכם את הנזק ששילמה לבעל הדירה, במידה ונגרם עקב מעשה או מחדל שלכם או שהינו באחריותכם.

ביטוח אובדן שכר דירה-

ביטוח זה מעניק כיסוי הן למשכיר, אשר עלול לאבד הכנסה משכר דירה כתוצאה מנזק שארע לדירה והן לשוכר, אשר במקרה של נזק שנגרם לדירה, עלול לאבד שכר דירה אשר שולם מראש.

קראו היטב!

בחוזי שכירות רבים ניתן למצוא סעיפים אשר מטילים על השוכר את האחריות על נזקים שאין לו נגיעה ישירה להם. לפיכך, כל שוכר דירה חייב לקרוא את חוזה השכירות בתשומת לב רבה, כדי לא ליטול על עצמו אחריות מיותרת ולא הכרחית.

מה כדאי להוסיף?

  • כאשר נוספו על ידכם שיפורים למבנה הדירה, יש לבטחם.
  • יש לקבוע בפוליסה את שם המוטב לקבלת תגמולי ביטוח.
  • אם הפוליסה כוללת שיפורים או תכולת השוכרים סעיף התגמול-יטופל בהתאם.
  • אם הנכס המושכר כולל תכולה השייכת למשכיר, רצוי לצרף את פירוט רשימת התכולה תוך חלוקת רכוש המשכיר והשוכר.
  • אם הנכס המושכר כולל בריכת שחיה, ג'קוזי, מתקנים שונים ופריטים חריגים אחרים-יש להכלילם בכיסוי הפוליסה וחבויותיה, ולנהוג בהתאם להתנאות והגבלות הרלוונטיות לסעיף זה.
  • מומלץ להוסיף לפוליסת הביטוח כיסוי ביטוח צד שלישי ובבתים משותפים כיסוי לערך הקרקע.
  • לשוכרים מומלץ להוסיף ביטוח תכולה, כדי להגן על עצמם טוב יותר מפני נזקים אפשריים. לא רצוי לבטח את תכולת השוכרים באותה הפוליסה. יש לבטחה בנפרד כולל חבות צד ג' כללי.
  • סעיף ביטוח ראשוני-רצוי להוסיף סעיף ביטוח ראשוני לפוליסה לפיו מוותר המבטח על זכותו להפעיל את מונח "כפל ביטוח."

למידע נוסף-

אנחנו, צוות ש. סופר, נשמח לעזור ולסייע לשוכר ולמשכיר, ככל שניתן, בעריכת הכיסויים הנדרשים, וליצור הגנה ראויה כמיטב נסיוננו- לרכוש ולחבות השוכר ו/או המשכיר בפוליסת הביטוח המתאימה מבין חברות הביטוח.

צרו איתנו קשר עוד היום:

ש.סופר ובניו – סוכנות לביטוח בע"מ

כתובת: שד' הרצל 1, אשדוד

טלפון: 08-6666656

דוא"ל: office@sofferd.com

פקס: 077-3180766