ביטוח ציוד אלקטרוני

ביטוח ציוד אלקטרוני:

הפוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני מעניקה כיסוי ביטוחי מפני מבחר סיכונים הקיימים לציוד האלקטרוני בעסק, כגון: מחשבים וציוד היקפי, שרתים, מערכות בקרה, מרכזיות טלפון, תוכנות וכיו"ב.

הפוליסה נועדה לכסות מקרים של נזק פתאומי ובלתי צפוי לציוד האלקטרוני, דוגמת תאונה, פריצה, שריפה ונזקים נוספים האופיינים לציוד מסוג זה.

ניתן להרחיב את הכיסוי הביטוחי להוצאות שחזור מידע ונתונים שאבדו, וכן להוצאות תפעול עד לתיקון הנזק.

הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח, לרבות החריגים לכיסוי הביטוחי, מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר זה, לבין תנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה.

ש.סופר סוכנות לביטוח

ביטוח ציוד אלקטרוני