התארגנות לנזקים כבדים

התארגנות לנזקים כבדים

לאור ניסיוננו בשנים האחרונות בטיפול ובניהול תביעות, נוכחנו לדעת, עד כמה חשובה התארגנות נכונה של עסקים (קטנים וגדולים כאחד), בכל הקשור במערך אינפורמציה להוכחת הנזקים ובזמן קצר.

בקרות אירוע ביטוחי נדרש המבוטח להוכיח את הנזק לפרטיו.

בהעדר אינפורמציה מתאימה שתסייע בהוכחת הנזקים, סוגי הרכוש שניזוק, הפסד הכנסות וכיו"ב, יקטן הפיצוי הכספי ומקדמות על חשבון הנזק תתעכבנה.

במטרה להימנע מכל אלה יש להתארגן נכון ובזמן!

1. ספירת מלאי תקופתית, לרבות חלקי חילוף וחומרי עזר.

2. דוחות כספיים תקופתיים לשנתיים, לפני תחילת הביטוח ובמהלכו.

3. גיבוי נתונים ממוחשבים על גבי קלטות ו/או בענן, בתדירות שבועית לפחות, הכולל מערך הנהלת חשבונות, רכש, תכנון, יצור, משלוחים וכיו"ב.

4. תכנון רכישת ציוד, מחשוב ותקשורת, לרבות רשימת ספקים.

5. תכניות מאושרות על ידי הרשות המקומית (גרמושקה) וגורמים אחרים:

* מבנה- שרטוטי מבנה, קונסטרוקציה, אינסטלציה, חשמל, סניטציה, מיזוג אויר, מים ומעליות.

* חשמל ותקשורת, מפרטי לוחות חשמל לרבות שרטוטים.

* מערכי שרותי אויר, קיטור, שמן, מי קירור, הכנת שרטוטים ( AS MAID) מעודכנים.

* מערך אבטחה: מפרט טכני למערכות האזעקה, אש, פריצה, טלוויזיה במעגל סגור, כריזה וכיו"ב.

6. תרשימי זרימה של תהליך היצור ושנת יצור, הספק/תפוקה.

7. רשימת הציוד בעסק- תוצרת, דגם, ספק, טלפון ופקס.

8. רשימת טכנאים למקרה חרום, טכני קירור, חשמלאי, מחשבים, קיטור, אויר וכו'.

9. תיק בדיקת רשויות: אישור מכבי אש, משרד העבודה, מהנדסים בודקים, משטרה, דוחות השירות של חברות לתחזוקת מערכות אבטחה וכד'.

10. תיק חוזי התקשרות: שכירות מבנה, חוזה אחזקת מעליות, מזוג אויר, מחשבים, תמלוגים, ידע, דוכנים וכו'.

11. ספקים אלטרנטיביים לציוד וחומרים כולל שם ספק, טלפון ספק בבית, בעסק.

12. בחינת אפשרות התארגנות לייצור ו/או למתן שירותים באתרים אלטרנטיביים, בארגון עצמו או באמצעות גורמי חוץ, קבלני משנה וכו'.

13. תמחיר ותקציב.

את כל המסמכים למיניהם יש לשמור במקום חסין אש במשרדים ומחוצה להם.

מניסיוננו, הכנת מערכת כמומלץ, תאפשר לכם לשקם את הנזקים הישירים והעקיפים במהירות וללא הפסדים כספיים.

צרו איתנו קשר עוד היום:

ש.סופר ובניו – סוכנות לביטוח בע"מ

כתובת: שד' הרצל 1, אשדוד

טלפון: 08-6666656

דוא"ל: office@sofferd.com

פקס: 077-3180766