פוליסת אש מורחב ונזק תוצאתי

פוליסת ביטוח המעניקה כיסוי מקיף מפני סיכוני אש לרכוש מכל סוג שהוא (מבנה ותכולה). כמו כן, הפוליסה כוללת כיסויים אופציונאליים נוספים כנגד סיכוני פריצה, נזקי נוזלים, נזקי טבע ונזקי רעידת אדמה.

למי מיועדת הפוליסה?

פוליסה זו מותאמת למאפינים ולצרכים של התאגיד העסקי .

פוליסה אש מורחב - על בסיס סיכונים מוגדרים ומצוינים בפוליסה.

הפוליסה מכסה נזק פיזי שיגרם לרכוש בית העסק תוך ועקב הסיכונים המפורטים בה כגון: אש, עשן, התפוצצות ,ברק, נזקי נוזלים, רעידת אדמה.

ניתן להוסיף או לגרוע רכיבי כיסוי בהתאם לצורך:

* ביטוח מורחב לאובדן תוצאתי - מכסה הפסד הנובע מהפרעה או הפסקה במהלך עיסוקו של המבוטח, כתוצאה ממקרה המכוסה בביטוח נזקי אש מורחב.

הפרטים והתנאים של פוליסת הביטוח, לרבות החריגים לכיסוי הביטוחי, מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר זה לבין תנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה.

צרו איתנו קשר עוד היום:

ש.סופר ובניו – סוכנות לביטוח בע"מ

כתובת: שד' הרצל 1, אשדוד

טלפון: 08-6666656

דוא"ל: office@sofferd.com

פקס: 077-3180766