הנחיות להגשת תביעות

ביום 5.7.2016 נכנס לתוקפו חוזר מס': 2016-9-9 המכונה בשם "בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור" מטעם משרד האוצר. תפקידו של חוזר זה הינו להסדיר את הליך הגשת תביעת הביטוח ואופן הטיפול בתביעה על ידי חברות הביטוח.

לצפייה בחוזר בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור לחץ כאן.

*מפעם לפעם יוצאות תוספות המפקח על הביטוח לחוזר, ולקבלת מידע מלא, יש לעיין באתר של משרד האוצר.

הרקע לנחיצות החוזר:

* שרות לקוי לסוכנים ולמבוטחים.

* אי מסירת מידעים לסוכן- לקוח.

* אי מסירת דו"ח שמאי לסוכן

* ניצול עמדת הכוח של החברות מול הלקוחות- בתנאי פשרה.

*בתי המשפט מתנהלים באיטיות, ובתחום הביטוח למהירות ישנה חשיבות קריטית.

*תלונות רבות שהגיעו לפיקוח על עוול בסילוק תביעות.

על פי הוראות החוזר, גוף מוסדי יקבע מערכת כללים לבירור ולישוב תביעות ולטיפול בפניות הציבור.

הוראות החוזר יחולו על כל חברות הביטוח ולא יחולו על ביטוחי בתי עסק.

הנחיות לטיפול בתביעות רכב

על פי הנ"ל וככלל, ממולץ לבדוק את זכאותך לתגמול בגין תאונת דרכים ו/או תאונה כתוצאה מאירוע מקרי ובלתי צפוי מגורם חיצוני כגון: רכב אחר, חפץ או תאונה עצמית באמצעותינו –סוכנות הביטוח שלך .

לנו, בש.סופר ובניו חשוב מאד שכל מבוטח ידע מה עליו לעשות במקרה שהוא נאלץ להגיש תביעה(בכל הענפים).

להלן, נפרט בקצרה מספר הנחיות הבאות כדי לעזור ולהדריך במקרים כנ"ל את תהליכי ההודעה והדיווח בעת קרות "מקרה הבטוח" כדלקמן:

הנחיות למבוטח לטיפול בתביעות

1. למלא טופס תביעה, להחתימו ע"י המבוטח ולדווח לחב' הביטוח, ע"י סוכן הביטוח או בעצמך- כראות עיניך.

2. לידיעתך, חברת הביטוח חייבת לעבוד בסטנדרטים ברורים וידועים, ונשמח להסביר לך בכל עת את זכויותיך.

3. לידיעתך, חברת הביטוח תעביר אליך ישירות את מסמכי התביעה למילוי פרטים. באפשרותך להתייעץ עם משרדנו, ש. סופר סוכנות לביטוח בע"מ, לגבי מסמכים אלה, וכן באשר לכל מסמך אחר שיגיע אליך. דאג להעביר אלינו העתק מכל מסמך שיועבר אליך על ידי החברה.

4. סוכן הביטוח יקבע מי השמאי שיטפל בתביעה (ולא חברת הביטוח), ויידע אותך על האפשרות לשלוח שמאי מטעמך, וזכותך להיות מיוצג או להתייעץ עם מומחה מטעמך מול מומחה מטעם המבטח על חשבון חברת הביטוח.

5. סוכן הביטוח ידרוש מהשמאי שמונה את העתק דו"ח השמאות ויבדוק כי השמאי לא יכנס לשאלת הכיסוי הביטוחי.

6. שמו של כל מסלק תביעה שלא עומד בסטנדרטים שקבע המפקח על הביטוח בחוזר ישוב התביעות- יועבר ללשכת סוכני הביטוח, על מנת שתועבר לפיקוח פנייה מסודרת.

7. סוכן הביטוח ידרוש מחברת הביטוח פירוט גובה הנזק בטרם שתישלח למבוטח.

8. סוכן הביטוח לא יסכים להצעת פשרה בלתי סבירה בגין תיק התביעה.

9. סוכן הביטוח יעקוב אחר לוח הזמנים המעוגן בחוזר, וידחה כל הצעה להמשך בירור התביעה שחורג מלוח הזמנים-ללא כל סיבה סבירה.

10. תוך 14 ימי עסקים תימסר לסוכן הביטוח של צד ג' אינפורמציה מחברת הביטוח על פרטי הלקוח שגרם לנזק .

סיוע בטיפול בתביעות

למשרדנו ניסיון רב בליווי תביעות- הן בתחום הרכוש והן בתחום הנזיקין והאחריות, ונוכל לסייע לכם רבות בכל תביעה, מרגע קבלת ההודעה ועד סילוקה לשביעות רצונכם.

אנו נלווה אתתכם בתביעות, נמנה בתאום עמכם שמאים ואנשי מקצוע שיקפידו על חזרה לפעילות וקבלת מקדמות כדין ובזמן הנכון בכל תביעה.

צרו איתנו קשר עוד היום:

ש.סופר ובניו – סוכנות לביטוח בע"מ

כתובת: שד' הרצל 1, אשדוד

טלפון: 08-6666656

דוא"ל: office@sofferd.com

פקס: 077-3180766

תזרים תביעת רכבש.סופר סוכנות לביטוח

ליווי מקצועי בתביעות

ש.סופר סוכנות לביטוח

ניסיון רב בליווי תביעות רכוש והן בתחום הנזיקין והאחריות